<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title>`temberova patentovan jeskyn K22</title> <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> <meta http-equiv="Expires" content="0"> <meta name="robots" content="ALL,FOLLOW"> <meta name="description" content="soln jeskyn, atembera, soln jeskyn v Krakovsk ulici"> <meta name="keywords" content="soln jeskyn, atembera, soln jeskyn v Krakovsk ulici"><meta name="copyright" content="Content &copy; 2011 ecce.cz"> <meta NAME="author" content="Toma Bul ek / ecce@ecce.cz / www.ecce.cz"> <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico"> <style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0mm; margin-bottom:.000pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:0pt 0pt 0pt 0pt; mso-header-margin:0pt; mso-footer-margin:0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style> <style type="text/css"> body { text-align: center; margin: 0; background-color: #000000; background-image: url(images/bkg.jpg); background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat; } </style> </head> <body lang="cs-cz" style='tab-interval:36.0pt'> <table width="800" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td colspan="0"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr align="center"> <td> <table width="800" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> </tr> </table> </td> </tr> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="0"> <!--begin random home image--> <p style="margin: 50px 0px -60px 0px;"> <script> var rnumb = ""; var img = ""; rnumb += Math.floor(Math.random()*1); img = rnumb; if (img == "0") { document.write('<table width="800" border="0" cellspacing="0px" cellpadding="0px"><tr><td><img src="./images/logo2.png" width="800" height="185" alt="`temberova jeskyn logo" border="0"></a></td></tr></table>') } </script> </p> <SCRIPT TYPE="text/javascript"> <!-- var rollOverArr=new Array(); function setrollover(OverImgSrc,pageImageName) { if (! document.images)return; if (pageImageName == null) pageImageName = document.images[document.images.length-1].name; rollOverArr[pageImageName]=new Object; rollOverArr[pageImageName].overImg = new Image; rollOverArr[pageImageName].overImg.src=OverImgSrc; } function rollover(pageImageName) { if (! document.images)return; if (! rollOverArr[pageImageName])return; if (! rollOverArr[pageImageName].outImg) { rollOverArr[pageImageName].outImg = new Image; rollOverArr[pageImageName].outImg.src = document.images[pageImageName].src; } document.images[pageImageName].src=rollOverArr[pageImageName].overImg.src; } function rollout(pageImageName) { if (! document.images)return; if (! rollOverArr[pageImageName])return; document.images[pageImageName].src=rollOverArr[pageImageName].outImg.src; } //--> </SCRIPT> <A HREF="./index.htm" onMouseOver = "rollover('home')" onMouseOut = "rollout('home')" ><IMG SRC="./images/home.gif" NAME="home" HEIGHT=30 WIDTH=60 BORDER=0 ALT="home" ></A> <SCRIPT TYPE="text/javascript"> <!-- setrollover("./images/home2.gif"); //--> </SCRIPT> <A HREF="./cenik.htm" onMouseOver = "rollover('cenik')" onMouseOut = "rollout('cenik')" ><IMG SRC="./images/cenik.gif" NAME="cenik" HEIGHT=30 WIDTH=150 BORDER=0 ALT="cenik" ></A> <SCRIPT TYPE="text/javascript"> <!-- setrollover("./images/cenik2.gif"); //--> </SCRIPT> <A HREF="./reference.htm" onMouseOver = "rollover('reference')" onMouseOut = "rollout('reference')" ><IMG SRC="./images/reference.gif" NAME="reference" HEIGHT=30 WIDTH=100 BORDER=0 ALT="reference" ></A> <SCRIPT TYPE="text/javascript"> <!-- setrollover("./images/reference2.gif"); //--> </SCRIPT> <A HREF="./foto_galerie.htm" onMouseOver = "rollover('fotogalerie')" onMouseOut = "rollout('fotogalerie')" ><IMG SRC="./images/fotogalerie.gif" NAME="fotogalerie" HEIGHT=30 WIDTH=100 BORDER=0 ALT="fotogalerie" ></A> <SCRIPT TYPE="text/javascript"> <!-- setrollover("./images/fotogalerie2.gif"); //--> </SCRIPT> <A HREF="./aktuality.htm" onMouseOver = "rollover('aktuality')" onMouseOut = "rollout('aktuality')" ><IMG SRC="./images/aktuality.gif" NAME="aktuality" HEIGHT=30 WIDTH=100 BORDER=0 ALT="aktuality" ></A> <SCRIPT TYPE="text/javascript"> <!-- setrollover("./images/aktuality2.gif"); //--> </SCRIPT> <A HREF="./vp.htm" onMouseOver = "rollover('vp')" onMouseOut = "rollout('vp')" ><IMG SRC="./images/vp.gif" NAME="vp" HEIGHT=30 WIDTH=166 BORDER=0 ALT="vp" ></A> <SCRIPT TYPE="text/javascript"> <!-- setrollover("./images/vp2.gif"); //--> </SCRIPT> <A HREF="./kontakt.htm" onMouseOver = "rollover('kontakt')" onMouseOut = "rollout('kontakt')" ><IMG SRC="./images/kontakt.gif" NAME="kontakt" HEIGHT=30 WIDTH=100 BORDER=0 ALT="kontakt" ></A> <SCRIPT TYPE="text/javascript"> <!-- setrollover("./images/kontakt2.gif"); //--> </SCRIPT> <script language="JavaScript1.1"> <!-- //specify interval between slide (in mili seconds) var slidespeed=2000 //specify images var slideimages=new Array("./images/hp_01.jpg","./images/hp_02.jpg","./images/hp_04.jpg") //specify corresponding links var slidelinks=new Array() var newwindow=1 //open links in new window? 1=yes, 0=no var imageholder=new Array() var ie=document.all for (i=0;i<slideimages.length;i++){ imageholder[i]=new Image() imageholder[i].src=slideimages[i] } function gotoshow(){ if (newwindow) window.open(slidelinks[whichlink]) else window.location=slidelinks[whichlink] } //--> </script> <a href="http://www.jeskyne-krakovska.cz"><img src="./images/hp_01.jpg" name="slide" border=0 style="filter:blendTrans(duration=3)" width=800 height=470/></a> <script language="JavaScript1.1"> <!-- var whichlink=0 var whichimage=0 var blenddelay=(ie)? document.images.slide.filters[0].duration*3000 : 0 function slideit(){ if (!document.images) return if (ie) document.images.slide.filters[0].apply() document.images.slide.src=imageholder[whichimage].src if (ie) document.images.slide.filters[0].play() whichlink=whichimage whichimage=(whichimage<slideimages.length-1)? whichimage+1 : 0 setTimeout("slideit()",slidespeed+blenddelay) } slideit() //--> </script> <p style="margin: -5px 0px -20px 0px;"> <img src="./images/middle.png" width="800" height="270"/> </p> <p style="margin: -5px 0px -10px 0px;"> <TABLE BORDER="0" cellpadding="0" CELLSPACING="0px"> <TR> <TD WIDTH="800" HEIGHT="550" BACKGROUND="./images/hp_pravidla.png" VALIGN="bottom"> <FONT SIZE="+1" COLOR="white"> <img src="./images/hp_pravidla.png" width="800" height="550"/> </FONT> </TD> </p> </TR> </TABLE> <p style="margin: -7px 0px 0px 0px;"> <table> <img src="./images/end.png" width="800" height="110"/> </table> </p> <!--begin copyright--> <p><span style="color:white"><center><font size="3" face="arial">www.Jeskyne-krakovska.cz Copyright &copy; 2011 <A HREF="http://www.ecce.cz" style="color:white">created by www.ecce.cz</a></center></span></font></p> <p><span style="color:white"><center><font size="2" face="arial">podkovn za spoluprci na WEBU : za fotografie M. Laatovkovi, A. Dostlov, P. Bukovsk a Z. Voaahlkovi, za virtuln prohldku firm B Media.</center></span></font></p> <!--end copyright--> <div style="display: none;"> <h1>Pravidla pro pobyt v soln jeskyni</h1> <p>Recepce a jeskyn se stylov doplHuj. Jsou monitorovny. V jeskyni je pro dti pYipraven koa s hra kami. Dti je tYeba hldat, aby se pYi hrch nezranily a radji nejedly sol.</p> <p>Vlastn jdlo (ob erstven) v jeskyni povoleno nen. Lze pt pouze z uzavYench ndob s malm otvorem. Po dohod si lze pYinst vlastn CD, i kdy~ vbr hudebnho doprovodu pro pobyt v jeskyni je ur it dosta ujc. Do jeskyn nen mo~n nosit alkohol ani drogy. Ve vaech prostorch plat zkaz kouYen. Vstup do soln jeskyn doporu ujeme s vypnutm mobilem kvoli mo~nmu ruaen ostatnch nvatvnko. Dmy by pro nvatvu soln jeskyn nemly pou~vat pYlia siln parfmy. Tot~ doporu en patY i pro nkter pny. V jeskyni se podle potYeby zapn germicidn (UV) lampy, aby uveden prostYed obsahovalo co nejmn mikrobo. Podhlavnky a deky na lehtkch se perou prob~n. Ka~d nvatvnk naa soln jeskyn pYed vstupem do jejch prostor obdr~ gratis jednorzov nvleky, a proto mo~e jt dl v obuvi, ve kter pYiael z venku.</p> <p>Dole~it pYipomnka: V jeskyni je stle vlhko a teplota se pohybuje okolo 20 C. Proto doporu ujeme tepl oble en. Nkter propaga n fotky vznikly v lt, proto to lehk oble en. Prakticky bez oble en mo~ete bt v jeskyni, mte-li napYklad atopick ekzm na celm tle. Soln aerosol se na posti~en msta jinak nedostane& Po 11 letech praxe u~ mo~eme doporu it pouze to nejlepa. Prosm, informujte se u sv zdravotn pojiaeovny, zdali plat nvatvu soln jeskyn.</p> <p>}dme V`ECHNY nvatvnky naa soln jeskyn, aby o sob pYed vstupem do jeskyn dali vdt. Jinak nebudou vpuatni dovnitY. Nelze ekat, a~ Vs nkdo jin pust do domu. Zvonek je umstn venku u vstupnch vrat - vlevo nahoYe.</p> <p>Vstup do jeskyn jedin bez domcch mazl ko!</p> </div> </body> </html>